TIJELA UDRUGE

              Članovi udruge upravljaju udrugom neposredno i putem

svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, na način utvrđen ovim Statutom.

   TIJELA UDRUGE 

 • skupština udruge

 • izvršni odbor

 • predsjednica: Laura Nazor

 • dopredsjednik: Božo Skorup

 • tajnica: Biljana Mamula

 • likvidator: Milan Rodić

SKUPŠTINA UDRUGE

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi udruge.

Skupština udruge može biti redovita, izborna i izvanredna.

STATUT UDRUGE

   IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor se sastoji od sedam članova od kojih 6 bira i opoziva Skupština Udruge.

Predsjednik udruge je po odluci skupštine udruge i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor zajedno s predsjednikom upravlja radom Udruge.

Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je predsjedniku udruge.

   Članovi izvršnog odbora su:

 • Laura Nazor-predsjednica

 • Biljana Mamula- tajnica

 • Gordana Hobor Nikolić-članica

 • Sanja Kosanović-članica

 • Damir Gotvald-član

 • Anto Antičević-član

 • Branimir Vučković-član

 • Zdenka Trbović Janjanin - član

 • Milica Maravić Lončar - član

 • Facebook - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now