Sit

SVE OBAVEZE IZNAJMLJIVAČA

1.   Imati Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave – Služba 

      za  gospodarstvo.
2.   Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča)
3.   Vidno istaknut cjenik u smještajnom objektu

                        

                               PRIJEDLOG CJENIKA


4.   Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanoga prigovora gosta!                 

 

                           PRIJEDLOG  OBAVIJESTI 


5.   Platiti boravišnu pristojbu u predviđenom roku
6.   Platiti porez i prirez u predviđenom roku
7.    Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24h od dolaska gosta)
8.   Voditi Popis gostiju: 

     Tko prijavljuje sve goste u e Visitor, ne mora voditi poseban popis gostiju!
9.   Izdavati račune gostima

                          PRIJEDLOG RAČUNA


10. Voditi evidenciju prometa (potrebno je upisati svaki izdani racun)

 

 

                               PRIJEDLOG VOĐENJA EVIDENCIJE PROMETA


11. Po završetku sezone platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet (0,25%) te dostaviti Poreznoj 

     upravi obrazac.
     Svi su iznajmljivači dužni plaćati Turističku članarinu (može se i jednom godišnje). 

     Obračunava se na temelju prometa ostvarenog u prethodnoj godini, konkretno članarina za 2017. godinu predaje se u Poreznu           upravu sve do zaključno 28.2.2018. Uz obračun turističke članarine (obrazac TZ) podnosi se i EP obrazac(obrazac evidencije o             prometu). Ukratko obračun se radi na način da se ukupni promet koji je evidentiran u Evidenciji o prometu množi sa stopom               ovisno o razredu turističkog mjesta u koje spada iznajmljivač.

     Razredi i način izračuna:
     Članarina je najvećim dijelom prihod turističkih zajednica. Visina članarine koju plaća iznajmljivač kao obvezni član turističke             zajednice općine ili grada ili Turističke zajednice Grada, ovisi o turističkom razredu naselja u kojem  smještajna jedinica                       iznajmljivača, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj niže               navedenim Zakonom.

     U koji turistički razred se razvrstava određeno mjesto takodjer je opisano u Zakonu, no to jednostavno možete provjeriti s                   uredom  TZ-a u Vašem mjestu. Ovisno u koji turistički razred spada Vaše mjesto (A, B, C ili D) po tome se računa iznos turističke         članarine.

 

     Turistički razred mjesta       A               B                C                 D
     Stopa članarine                 0,16150   0,14858    0,12920    0,11628

 

Osnovica za obračun i rok plaćanja:
     Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu  i to najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu za koju se sastavlja konačni obračun.

                             

                                 PRIJEDLOG OBRASCA ZA ČLANARINU TZ

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now